Το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ)

Ιδρύθηκε το 1998 ως μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, οργάνωση, από άτομα με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Οι στόχοι του Κέντρου περιλμβάνουν ενημέρωση, εκπαίδευση, διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης, καθώς και κινητοποίηση για τη βελτίωση της κατάστασης ως προς την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος του Κέντρου είναι επίσης η παροχή βοήθειας σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το Κέντρο απέκτησε το 2003 Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών [Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)]. Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ΟΗΕ που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα.